abc
  Zoeken op: Alle woorden Een van deze woorden Complete zin
if dutch is abacadabra for you ... Klik om deze pagina te verversen
Inhoud verversen
Hoofdmenu

Tip: u kunt de tekst vergroten en verkleinen door met de Ctrl-toets ingedrukt aan uw muiswieltje te draaien.
Hoofdmenu

Algemene informatie over IDEOMA RioolIDEOMA Riool

Beheren en tekenen met Microsoft Access en AutoCAD

IDEOMA Riool is een databasetoepassing op basis van Microsoft Access voor het beheren van rioolgegevens, gekoppeld aan het CAD-systeem. Als u wilt kunt u deze rioolsoftware geïntegreerd gebruiken met de andere beheertoepassingen van IDEOMA, zoals urenregistratie, projectbeheer, documentenbeheer en relatiebeheer. Hieronder ziet u een schermafdruk van het hoofdmenu met meerdere IDEOMA-toepassingen.

Afbeelding vergroten

Vanuit het hoofdmenu Riool kunt u meteen een straatnaam of een streng- of putnummer intikken. Streng- en putnummer brengen u rechtstreeks naar het detailscherm van een streng of een put. Met de straatnaam zet u het straatnaamfilter aan en worden de lijsten met strengen, putten, huisaansluitingen en schades automatisch beperkt tot deze straat.
Strengenlijst
De strengenlijst bevat de meestgebruikte gegevens van de strengen, zoals de BOB-waarden (binnen onderkant buis aan het begin en het einde van de streng), de buisdiameter en -vorm, het materiaal, de strenglengte en het jaar van aanleg. Met één druk op de knop verwisselt u de straatnaamkolom voor de putnummers. U kunt echter ook op Details drukken, dan krijgt u alle details van de streng te zien. Tevens kunt u die dan bewerken.

Afbeelding vergroten De knop �Zoom in� zorgt ervoor dat u nooit meer in de tekening hoeft te zoeken naar de locatie van een streng of put. De knop �Wijs aan� laat u in AutoCAD een strengcode aanwijzen en zoekt deze dan voor u op in de database. Met �Geef gebied aan� kunt u in de CAD-kaart een gebied aangeven, waarna de lijst wordt ingekort tot de strengen die in dat gebied vallen.

Met de knop �Tekenen� opent u het menu waarin u kunt aanvinken welke gegevens u in de riooltekening wilt hebben. Daarna wordt het riool volautomatisch in verschillende lagen getekend. Zo�n tekening is dus slechts een visualisatie van hetgeen er in uw database zit en hoeft u dus in principe niet eens te bewaren. Als u wilt maakt u zo een lichte, kale tekening met alleen de gevraagde rioolinformatie, maar natuurlijk kunt u de actuele GBKN-ondergrond erbij halen door de standaardfuncties van het CAD-systeem te gebruiken.

Afbeelding vergroten Afbeelding vergroten


Putten
Afbeelding vergroten De puttenlijst bevat de meeste gegevens over de putten, zoals het type, de maaiveldhoogte en de hoogte van de putbodem. Heel handig is ook dat u meteen (de laatste kolom) het aantal strengen kunt zien dat aan de put zit. Verder vindt u in de puttenlijst dezelfde knoppen als bij de strengen, bijv. om de putten in een gebied te zien, in te zoomen naar een put en om de putten grafisch weer te geven in het CAD-systeem. Via de knop Details kunt u weer alle putdetails zien en het lijstje met strengen dat aan de put zit. U kunt door het riool �wandelen� door van een streng naar een volgende put te klikken.
Afbeelding vergroten
Database-gestuurd tekenen
De standaardfuncties van Access maken het mogelijk om eerst een selectie te maken door te filteren op bv. diameter, putdiepte of wat dan ook. De kracht van het databasegestuurd tekenen zit in de combinatie van het filter in de database enerzijds en de laagnamen in het CAD-systeem anderzijds. De gebruiker kan zo snel en flexibel de gekste vragen beantwoorden en de meest wilde thematische kaarten maken.

Kortom met IDEOMA Riool is databasegestuurd tekenen een feit!

Meer over database-gestuurd tekenen

Voorbeeldtekening IDEOMA Riool
Afbeelding vergroten
Deze tekening is vrijwel geheel automatisch gegenereerd door IDEOMA Riool. Het enige dat de tekenaar nog heeft gedaan is ca. 50% van de putinformatie verschoven naar iets overzichtelijker plekken. Binnen AutoCAD zijn verder alleen de zoom- en panfunctie gebruikt. Het maken van deze tekening heeft daarmee ongeveer vijf minuten geduurd! De tekenaar heeft met de vinkjes in IDEOMA Riool aangegeven wat hij op de tekening wilde zien. In dit voorbeeld heeft hij ervoor gekozen om de putcode en alle strenggegevens weer te geven (materiaal, diameter, aanlegjaar, strenglengtes), maar andere combinaties zijn eenvoudig mogelijk.


Huisaansluitingen en schadebeelden
IDEOMA Riool is ook geschikt voor het beheren van huisaansluitingen en schadebeelden. Per rioolstreng kan worden opgegeven op welke afstand uit de put zich een huisaansluiting bevindt en waar een schade is geconstateerd. De schades en huisaansluitingen kunnen grafisch worden weergegeven in een AutoCAD-tekening. Gescande schetsen van huisaansluitingen en digitale foto�s van de schades kunnen eenvoudig worden beheerd en gekoppeld. Beschikt u over IDEOMA Document, dan is het beheer van deze documenten meteen geïntegreerd met het overige documentenbeheer.

Afbeelding vergroten
Afbeelding vergroten

Het bekijken van de riooldetails kan via een overzichtelijke lijst, waarvan het icoon in de linkerrand weergeeft welk soort document er beschikbaar is, een digitale foto, een gescande schets of een CAD-tekening. Via Details kunt u het document daadwerkelijk openen met het bijbehorende programma, bijv. AutoCAD.

Afbeelding vergrotenAfbeelding vergroten
Nieuws rond IDEOMA Riool


Opmerkingen op tekening
11/11/09 Sinds vandaag kan IDEOMA Riool ook de opmerking die u in de database bij een put hebt gemaakt weergeven in de tekening.


Huisaansluitingen tekenen sterk verbeterd
7/8/08 Met de nieuwe versie van IDEOMA Riool kunt u nu met ��n klik de huisaansluitingen zien in een wijk of straat. Het detailscherm is zo uitgebreid dat u nu naast de afstand tot de ene put ook meteen die tot de andere put kunt zien en tevens het RD-co�rdinaat.
Het is nu mogelijk om de erfgrensputten precies aan te geven met een co�rdinaat. Dit kunt u aanwijzen in de tekening of laten berekenen met een haakse dwarsafstand vanaf de streng. Ook kunt u nu de gevel aangeven t.o.v. welke u de erfgrensput wilt maatvoeren en kan IDEOMA Riool die maatvoering automatisch voor u tekenen!


Hulpriolen vertekend weergeven
13/12/06 Inmiddels is er al weer veel verbeterd aan dit product, zoals de mogelijkheid om hulpriolen, die boven een dieper gelegen hoofdriool lopen, verschoven te tekenen. Dat tekenen doen we tegenwoordig ook, behalve in AutoCAD en Map 3D, in AutoCAD LT en Microstation. Ook kunnen we bijv. heel eenvoudig de rioolputten weergeven in Google Earth, incl. wat info over die plek, bijv. straatniveau, aanlegjaar, soort stelsel, etc. Bovendien hebben we tegenwoordig ook IDEOMA Drain, voor het beheren van drainagestelsels. Bel of mail ons even voor een demo.


Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. Zegt het voort!

Klik voor onze Facebook-pagina Om te voorkomen dat uw surfgedrag op onze website kan worden gevolgd door derde partijen, zoals Facebook, hebben wij alle actieve links e.d. verwijderd, m.u.v. Statcounter. U kunt natuurlijk nog wel onze Facebook-pagina bezoeken.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, een offerte of een webdemo? Vul dan hier uw gegevens in. We sturen dan per email de gevraagde informatie of geven u enkele datums voor een webdemo.

Sinds maandag 2 juli 2007 zijn op ideoma.nl pagina‘s bekeken. Bekijk hier de statistieken

Open uw PDF!
Stop printen, krassen, scannen - maak uw PDF-aantekeningen meteen digitaal!

Open uw DWG!
Bespaar fors op uw CAD-licentiekosten met Open DWG software!Probeer GstarCAD eens ... © Copyright 1992-2022, IDEOMA intelligent systems bv